trang phục mascot - SpongeBob - anh hùng lên cạn

sản xuất mascot Anh hùng lên cạn-The SpongeBob - bọt biển

chi phí sản xuất mascot này là 2.800.000d~3.500.000d/1 bộ  ( ngoài ra còn sản xuất rất nhiều các mẫu khác ^^)
sản xuất mascot Anh hùng lên cạn-The SpongeBob - trang phục quảng cáo bọt biển

Comments