ThanhHuypk- Blogs

​vài trang do huy tạo và quản lý:
FB HUY:                https://www.facebook.com/thanhhuypk
FB CTY:                 https://www.facebook.com/congtythienthanh
FB shop:                 https://www.facebook.com/2tpkshop
FB  PK chém gió:     https://www.facebook.com/grouppk
FB tp Pleiku:         https://www.facebook.com/thanhphopleiku
Blog:                      thanhhuypk.com 
Huy G+:                  https://plus.google.com/u/1/+thanhhuypk


PS:
blog opera cũ ThanhHuy_pk đã mất do toàn bộ hệ thông blog của Opera sụp đổ
nên link blog  https://my.opera.com/thanhhuy_pk sẽ không còn vào lại được nữa... T_T buồn khó tả, blog viết 5 năm trời.... bao nhiêu vui buồn bao nhiêu kỷ niêm bao nhiêu tâm sự mất hết...
http://my.opera.com/thanhhuypk/blogs