lỗi FACE không thể kết nối để trò chuyện - khắc phục


cập nhật lỗi vào ngày 25-3 -2014

vào face của bạn thì  thanh menu bên tay trái bao gồm tin tức từ bạn bè, trò chuyện đều bị mờ đi và thông báo lỗi  ( xem hình minh họa
lỗi FACEBOOK không thể kết nối để trò chuyện - khắc phục


cách khắc phục là vào trình duyệt web, tìm thư mục cài đặt  và xóa dữ liệu trình duyệt web ( chọn thời gian trước khi bị lỗi - 1 tuần chẳng hạn) rồi nhấn xóa dữ liệu duyệt web ( xem hình minh họa
lỗi FACEBOOK không thể kết nối để trò chuyện

okie, có gì không hiểu inbox huy nhé 

thanhhuypk@gmail.com
https://www.facebook.com/thanhhuypk

Comments