game POKEMON: Pocket story/Mystery Pets/Pocket Center/Crazy Monster

chia sẻ những kinh nghiệm về các thể loại game pokemon mon (đánh theo lượt) Pocket story/Mystery Pets/Pocket Center/Crazy Monster

đang xây dựng, mong được góp ý nhiều