game POKEMON: Pocket story/Mystery Pets/Pocket Center/Crazy Monster/ Poke M

chia sẻ những kinh nghiệm về các thể loại game pokemon mon (đánh theo lượt) Pocket story/Mystery Pets/Pocket Center/Crazy Monster và bản việt nam có tên là POKE M

cách bắt các pokemon huyền thoại thần thoại, 1 ví dụ hen https://youtu.be/Bx38LkL3EEk

đang xây dựng, mong được góp ý nhiều