lỗi FACE không thể kết nối để trò chuyện - khắc phục

cập nhật lỗi vào ngày 25-3 -2014

vào face của bạn thì thanh menu bên tay trái bao gồm tin tức từ bạn bè, trò chuyện đều bị mờ đi và thông báo lỗi ( xem hình minh họa

lỗi FACEBOOK không thể kết nối để trò chuyện - khắc phục

cách khắc phục là vào trình duyệt web, tìm thư mục cài đặt và xóa dữ liệu trình duyệt web ( chọn thời gian trước khi bị lỗi - 1 tuần chẳng hạn) rồi nhấn xóa dữ liệu duyệt web ( xem hình minh họa

lỗi FACEBOOK không thể kết nối để trò chuyện

okie, có gì không hiểu inbox huy nhé

thanhhuypk@gmail.com

https://www.facebook.com/thanhhuypk