ThanhHuypk- Blogs

​vài trang do huy tạo và quản lý:

FB HUY: https://www.facebook.com/thanhhuypk

FB CTY: https://www.facebook.com/congtythienthanh

FB shop: https://www.facebook.com/2tpkshop

FB PK chém gió: https://www.facebook.com/grouppk

FB tp Pleiku: https://www.facebook.com/thanhphopleiku

Blog: thanhhuypk.com

PS:

blog opera cũ ThanhHuy_pk đã mất do toàn bộ hệ thông blog của Opera sụp đổ

nên link blog https://my.opera.com/thanhhuy_pk sẽ không còn vào lại được nữa... T_T buồn khó tả, blog viết 5 năm trời.... bao nhiêu vui buồn bao nhiêu kỷ niêm bao nhiêu tâm sự mất hết...

Thôi thì khi nào mọi việc ổn định ta lại viết lách chia sẻ tâm sự và kinh nghiệm đời tôi với bạn bè năm châu tiếp vậy


  • dưới đây là 1 vài hình ảnh skin - theme blog ngày xưa :D
http://my.opera.com/thanhhuypk/blogs