Pocket story( pokemon) cách đánh overlord - road of the king

chia sẻ 1 vài kinh nghiệm về king lines(ovelord) - the road of the king

1 - Mọi hiệu ứng status ngủ, độc, tê liệt ... sau khi thoát khỏi trận đấu( hoặc chiến thắng sẽ biến mất).

ví dụ pokemon của bạn con thì bị toxic, con thì bị sleep, con thì bị burn... không lo, cứ thoát khỏi trận hoặc đánh thắng hết trận là xóa hết status,

2 - Đang đánh mà 1 có điều gì xui xẻo ngoài ý muốn thì tắt game vào đánh lại sẽ nó sẽ trở về như ban đầu. không mất gì.

VD: xui xẻo con pokemon QUAN TRỌNG chẳng may bị chết thì bạn tắt game vào lại sẽ nó sẽ trở về như ban đầu lúc nó chưa chết =))

3 - Dùng những pokemon có Healing Wish để hồi máu cho những con quan trọng của team bạn.

4 - Dùng những con có ru ngủ để ru ngủ xong cho 1 con damage chính ra buff tăng công +4 +6 rồi sweet cả team địch dể dàng.

Chúc các bạn vượt ải 15/15


mỗi ngày bạn nên cố gắng đánh tối đa số trận trong overlord vì sau này nguồn gold chính bạn kiếm được là từ đây.. ngoài ra nhất nhiều item, poke mon lạ, hiếm cũng rất thường xuyên nhận được trong đấy