Thuộc tính và Tương khắc trong game Pokemon

Bảng thuộc tính và khắc hệ trong toàn bộ các thể loại game chiến thuật pokemon:

bảng thuộc tính tương khắc trong pokemon

bảng thuộc tính tương khắc của các hệ trong game pokemon

nếu bạn thuộc bảng này thì khi chơi game sẽ dể dàng xác định được những pokemon nào khắc nhau dể dàng dành chiến thắng hơn


Thuộc tính thường/vô hệ (normal)

Các Pokemon tiêu biểu: porygon, snolax, slaking, Arceus, Blissey.

Chiêu thức hệ normal mạnh nhất: hyper beam 150 sức mạnh

 • Đối với đòn đánh hệ normal

Nhân đôi thiệt hại với các tính: 0.

Giảm một nửa thiệt hại với các tính: sắt, đá.

Không tác dụng với hệ Ma(ghost)

 • Khả năng phòng ngự của Pokemon

Bị nhận gấp đôi thiệt hại từ các tính: đấu sĩ(fighting)

Giảm một nửa thiệt hại từ các tính: 0

Không bị sát thương từ hệ Ma (ghost)


Thuộc tính Lửa (Fire)

Các Pokemon tiêu biểu: Arcanine,Charizard, Entei, Ho-Oh và Groudon...

Chiêu thức hệ Lửa mạnh nhất: V-create với sức mạnh là 180

 • Đối với đòn đánh hệ Lửa

Nhân đôi thiệt hại với các tính: Sâu Bọ, Cây, Băng, Sắt thép.

Giảm một nửa thiệt hại với các tính: Rồng, Lửa, Đá, Nước

 • Khả năng phòng ngự của Pokemon

Bị nhận gấp đôi thiệt hại từ các tính: Đất, Đá, Nước

Giảm một nửa thiệt hại từ các tính: Sâu Bọ, Tiên, Lửa, Cây, Băng, Sắt Thép.

,..........


Thuộc tính Nước (Water)

Các Pokemon tiêu biểu: Blastoise, Lapras, Staryu, Milotic, kyogre....

Chiêu thức hệ Nước mạnh nhất: Water Spout với sức mạnh là 150, bằng với Hydro Cannon nhưng turn sau không cần nghỉ.

 • Đối với đòn đánh hệ Nước

Nhân đôi thiệt hại với các tính: Lửa, Đất, Đá.

Giảm một nửa thiệt hại với các tính: Rồng, Cây, Nước

 • Khả năng phòng ngự của Pokemon

Bị nhận gấp đôi thiệt hại từ các tính: Cây, Điện.

Giảm một nửa thiệt hại từ các tính: Nước, Lửa, Băng, Sắt Thép.

Thuộc tính Cây (Grass)

Các Pokemon tiêu biểu: Bulbarsaur, Celebi, Meganium, Oddish.

Chiêu thức hệ Cây mạnh nhất: Frenzy Plant với sức mạnh là 150.

 • Đối với đòn đánh hệ Cây

Nhân đôi thiệt hại với các tính:Đất, Đá, Nước.

Giảm một nửa thiệt hại với các tính: Sâu Bọ, Rồng, Lửa, Bay, Cây, Độc, Sắt Thép.

 • Khả năng phòng ngự của Pokemon

Bị nhận gấp đôi thiệt hại từ các tính: Sâu Bọ, Lửa, Bay, Băng, Độc

Giảm một nửa thiệt hại từ các tính: Điện, Cây, Đất, Nước.

miễn dịch với chiêu hút máu Leech Seed


Thuộc tính Điện (Electric)

Các Pokemon tiêu biểu: Pikachu, Zapdos,Raikou, Jolteon.

Chiêu thức hệ Điện mạnh nhất: Bolt Strike với sức mạnh là 130 và có khả năng làm tê liệt đối thủ.

Đối với đòn đánh hệ Điện

Nhân đôi thiệt hại với các tính: Bay, Nước.

Giảm một nửa thiệt hại với các tính: Rồng, Điện, Cây.

Không tác dụng với thuộc tính Đất

Khả năng phòng ngự của Pokemon

Bị nhận gấp đôi thiệt hại từ các tính: Đất.

Giảm một nửa thiệt hại từ các tính: Điện, Bay, Sắt.


Thuộc tính Tâm Linh (Pyschic)

Các Pokemon tiêu biểu: Lugia, Alakazam, Mewtwo, Espeon.

Chiêu thức hệ Tâm Linh mạnh nhất: Pyscho Boost với sức mạnh là 140 và làm giảm chỉ số Special Attack.

 • Đối với đòn đánh hệ Tâm Linh

Nhân đôi thiệt hại với các tính: Võ Sĩ, Độc.

Giảm một nửa thiệt hại với các tính: Tâm Linh, Sắt Thép.

không sát thương được hệ Bóng tối (dark)

 • Khả năng phòng ngự của Pokemon

Bị nhận gấp đôi thiệt hại từ các tính: Sâu Bọ, Bóng Tối, Ma.

Giảm một nửa thiệt hại từ các tính: Võ sĩ, Tâm Linh.


Thuộc tính Băng (Ice)

Các Pokemon tiêu biểu: Kyurem, Dewgong, Jinx.

Chiêu thức hệ Băng mạnh nhất: Freeze Shock với sức mạnh là 140 với khả năng gây tê liệt.

 • Đối với đòn đánh hệ Băng

Nhân đôi thiệt hại với các tính: Rồng, Bay, Cây, Đất.

Giảm một nửa thiệt hại với các tính: Lửa, Băng, Sắt Thép, Nước.

 • Khả năng phòng ngự của Pokemon

Bị nhận gấp đôi thiệt hại từ các tính: Lửa, Võ sĩ, Đá, Sắt Thép.

Giảm một nửa thiệt hại từ thuộc tính: Băng.


Thuộc tính Rồng (Dragon)

Các Pokemon tiêu biểu: Dragonnite, Gyarados, Latios và Latias.

Chiêu thức hệ Rồng mạnh nhất: Roar of Time với sức mạnh là 150.

 • Đối với đòn đánh hệ Rồng

Nhân đôi thiệt hại với các tính: Rồng.

Giảm một nửa thiệt hại với các tính: Sắt Thép.

không thể gay sát thương cho hệ: Tiên(fairy)

 • Khả năng phòng ngự của Pokemon

Bị nhận gấp đôi thiệt hại từ các các tính: Rồng, Tiên, Băng.

Giảm một nửa thiệt hại từ các tính: Điện, Lửa, Cây, Nước.


Thuộc tính Bóng Tối (Dark)

Các Pokemon tiêu biểu: Giratina, Houndoom, Umbreon.

Chiêu thức hệ Bóng Tối mạnh nhất: Hyberspace Fury với sức mạnh là 100.

 • Đối với đòn đánh hệ Bóng Tối

Nhân đôi thiệt hại với các tính: Ma, Tâm Linh.

Giảm một nửa thiệt hại với các tính: Bóng Tối, Tiên, Võ Sĩ.

 • Khả năng phòng ngự của Pokemon

Bị nhận gấp đôi thiệt hại từ các tính: Sâu Bọ, Tiên, Võ Sĩ.

Giảm một nửa thiệt hại từ các tính: Bóng Tối, Ma.

Miễn sát thương từ hệ tâm linh (psychic)

----------------------------------

Thuộc tính Tiên (Fairy)

Các Pokemon tiêu biểu: Clefairy, Togepi, Xerneas.

Chiêu thức hệ Tiên mạnh nhất: Light of Ruin với sức mạnh là 140.

 • Đối với đòn đánh hệ Tiên

Nhân đôi thiệt hại với các tính: Bóng Tối, Rồng, Võ Sĩ.

Giảm một nửa thiệt hại với các tính: Lửa, Độc, Sắt Thép.

 • Khả năng phòng ngự của Pokemon

Bị nhận gấp đôi thiệt hại từ các tính: Độc, Sắt Thép.

Giảm một nửa thiệt hại từ các tính: Sâu Bọ, Bóng Tối, Võ Sĩ.

Miễn sát thương từ rồng (Dragon)

....

còn các hệ khác tương tự bạn xem bảng ở trên đi hen

mong nhận được mọi gói ý từ bạn bè 4 phương để bài viết hoàn thiện hơn